EGYESÜLETEK

FRISS HÍREK, INFORMÁCIÓK

2013-03-04

Tisztújító Közgyűlés, 2013!

Vissza a kezdőlapra

Az 50 egyesületünk képviseletében 31 küldött jelent meg.
Elfogadta meghívásunkat Mészáros László MRSZ elnök és Kovács József MKSZ elnök is.

Közgyűlés tisztségviselőinek (jelölőbizottság, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők) megválasztása előtt egy néma főhajtással megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk.

A meghívóban közölt napirendi pontok közé Vörös Gyula javaslatára bekerült az alapszabály módosítás is.

Az elnökség beszámolója után Vörös Gyula elnökségi tag hosszasan kritizálta az elnökség munkáját, dokumentumokkal alátámasztva mondandóját (pl.: az MRSZ rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amelyekért az MKSSZ „ … az MRSZ-t megkerülve fordult a Hatósághoz …” Szóvá tette több más mellett, hogy szerinte az elnökség nem az alapszabály előírásai szerint ülésezik, hiányolta jegyzőkönyvek és a hozott határozatok fellelhetőségét, szerinte felszámoltuk az MKSSZ szakmai szervezetét is. A FB elnökének válaszából kiderült, hogy az elnökségi ülések számát, összehívásának módját a FB az alapszabállyal összhangban levőnek találta.  Válaszomban elmondtam, hogy a jegyzőkönyvek, határozatok ügyében Vörös Gyulának igaza van. viszont a dokumentált engedélyek egész másról (üzemben tartásról) szólnak, mint amiről Vörös Gyula a tagságot meg akarta győzni.
Azokkal az engedélyekkel az MRSZ jelenleg nem rendelkezik. Kérésemre ezt Mészáros László, az MRSZ elnöke, a közgyűlés előtt megerősítette.

Az elnökség beszámolóját a közgyűlés elfogadta.

Ebédszünet után a 2012-s gazdálkodásról szóló beszámolót és a FB beszámolóját a közgyűlés meghallgatta majd elfogadta.

A felmerült alapszabály módosítási javaslatokat a közgyűlés alaposabb kidolgozás után, megfelelő előkészítést követően a következő ülésen tárgyalja.

Ezt követően Szabó József a jelölő bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság kiket javasol a jelölőlistára felvenni:


Elnöknek jelöli Ferinc Vincét és Szép Jenő dr.-t.

Elnökségi tagnak jelöli Fehérvári Tamást, Gyömbér Istvánt, Kiss Lászlót, Lukács Norbertet, Pretcz Jánost, Sebők Vendelt, Szép Jenő dr.-t, Thuróczy Endrét, Tóth Józsefet, Török Andrást és Vörös Gyulát.

Gyömbér István, Thuróczy Endre és Tóth József nem vállalták a jelöltséget, így az Ő nevük már nem került fel a szavazólapra.

A közgyűlés előbb elnököt választott, majd megválasztotta a következő négy éves időszak további tisztségviselőit (ekkor már csak 30 érvényes mandátum volt a teremben):


Elnök:                   Ferinc Vince         23 szavazat

Elnökségi tagok:    Fehérvári Tamás    28 szavazat

                            Kiss László           29 szavazat                        

                            Lukács Norbert      23 szavazat

                            Sebők Vendel        27 szavazat

                            Szép Jenő dr.        20 szavazat

                            Török András        22 szavazat


(Szavazatot kaptak még: elnök: Szép Jenő dr. 7 szavazat, elnökségi tag: Pretcz János 12 szavazat, Vörös Gyula 18 szavazat)


Felügyelő Bizottsági elnök:   Szabadi Tibor  30 szavazat

Felügyelő Bizottsági tagok:   Hallai Zoltán    30 szavazat

                                           Hirsch János   30 szavazat 

A választás után a közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a rendezvénytervet, a 2013-s költségvetést.

Ezt követően Pető Sándor az MKSSZ közelmúltban kinevezett szakmai vezetője mutatkozott be, majd ismertette a szakmai munkával kapcsolatos terveit.

Az egyebek között két kérés hangzott el a 2014-s VB-re vonatkozóan, miszerint kb. 50 fő angolul beszélő segítőre lesz szükség, kéretik a klubokban hirdetni, valamint szponzorszerzésben jártas vállalkozót is keresünk. Majd arról határoztunk, hogy az MRSZ elnökségébe a március 16-i MRSZ közgyűlést követően Fehérvári Tamás képviselje a szakágat.

Kevéssel 16 óra után a közgyűlés a munkáját befejezte.


A magam és a megválasztott tisztségviselők nevében ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat.

Megválasztott társaimnak pedig gratulálok, jó munkát kívánok!

 

Ferinc Vince

 


Vissza a kezdőlapra